Vilniaus odontologijos centras bendradarbiauja su TLK (teritorinėmis ligonių kasomis), todėl galite iš Jūsų teritorijos Ligonių kasos gauti kompensaciją už protezavimo paslaugas.
Kas gali tikėtis šios kompensacijos?

  • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
  • vaikai;
  • nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys.

 

Jeigu gydytojas odontologas, konsultacijos metu vizualiu būdu nustato dantų protezavimo poreikį, ir kad pensininkams, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims ir vaikams būtina sudėtingesnio gydymo technologija, tokiu atveju jis siunčia pensininkus, nedarbingus, iš dalies darbingus asmenis ar vaikus į antrinio ar tretinio lygio odontologų konsiliumą. Konsiliumas, nutaręs, kad minėtiems asmenims būtina sudėtingesnio gydymo technologija, išduoda formą Nr. 027/a su išvada dėl dantų protezavimo didesnės kompensacijos poreikio (tokiais atvejais kompensuojama suma – iki 1272,31 Eur).

Asmuo, pageidaujantis gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turi kreiptis į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ), prie kurios yra prisirašęs, gydytoją odontologą. Asmuo gali kreiptis ir į kitos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas, gydytoją odontologą, bet tokiu atveju jis turės susimokėti už suteiktą konsultaciją.

Top